Poptávkový systém vzrostlých stromů:   Přepravu vzrostlých stromů a keřů není možné zajistit prostřednictvím České pošty či běžných kurýrních služeb. Více informací

SORTIMENT
SORTIMENT
Starkl - zahradní­k spol. s r.o. STROMY (https://stromy.starkl.com/)

Vše o výsadbě

Vážení zákazníci,
při koupi vzrostlých stromů je velmi důležitá bezpečná přeprava a následná správná výsadba stromu na zvolené stanoviště. 
 
Samozřejmě Vám tyto služby může nabídnout i STARKL zahradník. Stačí když svůj zájem o tyto služby uvedete ve své poptávce, případně nás můžete kontaktovat na email: stromy@starkl.com. Jestliže se však rozhodnete stromy přepravovat a vysazovat osobně, určitě se Vám budou hodit následující informace.

Dodávka

Dodávka

Kontrola řádné přepravy:
Vykládku provádíme vždy v opačném pořadí nakládky a pouze vhodnými prostředky umožňujícími snadnou a bezpečnou manipulaci se vzrostlým stromem.
 

Kontrola dodávky:
Překontrolujte množství, druh, roztřídění, velikost a kvalitu doručených stromů dle dodacího listu. Pokud máte jakékoli pochybnosti o stavu dodávky, neváhejte nás ihned kontaktovat.

 

Výsadba a krátkodobé uskladnění

Výsadba

Místo výsadby:
Chráněné stanoviště, kyprá půda bez trvalého přemokření.
 
Výsadba:

Pokud je to nutné, uvolníme pásky a jiné ovázání.  Kořeny namočíme do vody. Kořeny nebo bal postavíme do jámy a zasypeme ze všech stran dobrou zeminou a důkladně ušlapeme. Chráníme před větrem, mrazem a sluncem, nutná je ochrana i proti okusu divokou zvěří. Provádíme pravidelnou kontrolu.
 
Krátkodobé uskladnění
Zvolíme chráněné místo. Rostliny bez balů položíme kořeny proti sobě, rostliny s balem těsně vedle sebe. Rostliny a především kořeny navlhčíme a přikryjeme.

Přeprava na místo výsadby

Přeprava na místo výsadby

Větší rostliny s balem nakládejte opatrně.
 
Těžké rostliny při nakládání uchopte za spodní část, rostliny, u kterých hrozí zlomení, uchopte shora. Kmen se v žádném případě nesmí vylomit nebo uvolnit z balu. Nakládku a vykládku provádějte pouze vhodnými prostředky umožňujícími snadnou a bezpečnou manipulaci se vzrostlým stromem.

Příprava plocha pro výsadbu

Příprava plochy pro výsadbu

Jáma pro výsadbu by měla být dostatečně velká. 
Ideální je 1,5 násobek kořenového systému / balu. Vrchní zeminu odstraňte a půdu v okolí nakypřete.

Příprava rostliny a péče

Příprava rostliny a péče

Pokud je nutné, proveďte zakrácení kořenů nebo poškozené části kořenů opatrně odstraňte, u rostlin v nádobách a kontejnerech roztrhněte obal kolem kořenů, proveďte odpovídající řez dle druhu rostliny, poškozené části odstraňte a větší rány ošetřete vhodným prostředkem. 
Kořeny správně umístěte do přirozené polohy. Nesundávejte drátěný koš držící  bal pohromadě. V prvních měsících po výsadbě zajišřuje stabilitu balu a později se v zemi rozpadne. 
Kořenový krček nesmí být zakrytý půdou (respektujte výjimky podle druhů rostlin)
 
Pozor!
Dle typu zeminy na zvoleném stanovišti je potřeba provést i patřičnou drenáž (nejčastěji pomocí husích krků). Ta je nezbytná především u nepropustných a jílovitých půd.
Zahrnutí, zavlažování, zabezpečení

Zahrnutí, zavlažování, zabezpečení

Do jámy kolem stromu nasypejte vhodný půdní substrát a důkladně kolem udusejte. 
 

Kolem vzrostlých stromů a solitérních rostlin vytvořte zálivkovou mísu. 
 

Podle potřeby důkladně zalévejte (v každém případě by pravidelná zálivka měla být prováděna minimálně do 1 měsíce od výsadby), plochu kolem rostliny upravujte, kypřete a udržujte čistou. Proveďte vhodné ukotvení, které však nesmí poškodit kořeny, kořenový bal a samotnou rostlinu.

Následná péče

Následná péče

Dle potřeby zalévejte, přihnojujte, kypřete půdu, provádějte řez, ochranu a kontrolujte upevnění stromu.